Overblog Follow this blog
Edit post Administration Create my blog

Bu parçadan aşağıdaki sonuçlardan

November 21 2012

4.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Yazılı Test

4.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Yazılı Test
TÜRKÇE SINAVI
4.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Yazılı Test
Bir araştırmada hastanelerde görev yapan ebeler, hemşireler, pratisyen hekimler, kadın hastalıkları ve doğum, üroloji, genel cerrahi uzmanı hekimler araştırılmıştır. Unvan dağılımları, fiili çalışma ve eğitim durumları incelenmiştir .
(1, 2, ve 3. soruları yukarıdaki paragrafa göre yanıtlayınız.)
4.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Yazılı Test
1) Yapılan araştırmada aşağıdaki görevlilerden hangisi yer almamaktadır?
A) Pratisyen hekimler. B) Genel cerrahi uzmanı hekimler. C) Hemşireler D) Sağlık memurları.
4.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Yazılı Test
2) Araştırmada aşağıdaki konulardan hangisi incelenmemiştir?
A) Fiili çalışma B) Ücret dağılımları C) Unvan dağılımları D) Eğitim durumları

3) Bu parçadan aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
A) Bir araştırma yapılmıştır.
B) Araştırmanın konusu hastanelerde görev yapan personeldir.
C) Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı hekimler de hastanelerde görev yapmaktadır.
D) Unvanlar yeniden dağıtılmıştır.

4) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır?
A) Tekirdağ Marmara Bölgesinde yer alır. B) Ağabeyimin düğünü çok güzel oldu.
C) Bu film çok sıkıcı. D) Kardeşim hiç yerinde duramaz.

5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “neden -sonuç” ilişkisi vardır?
A) Okula zamanında gelmek her öğrencinin görevidir.
B) Yaz tatilinde köye gidip dedemi ziyaret edeceğim.
C) Okumaktan gözlerin yorulduysa kanepeye uzanabilirsin.
D) Temiz bir çevrede yaşamak her insanın hakkıdır.

Share this post

Repost 0

Comment on this post